Buitenlandse dagvergoeding forfait

Minister Reynders heeft de verblijfsvergoedingen gepubliceerd die de ambtenaren van de FOD Buitenlandse Zaken sinds 1 april 2016 ontvangen als ze op dienstreis naar het buitenland worden gestuurd of als ze zetelen in internationale commissies.
De verblijfsvergoedingen zijn vastgesteld per land. Ze bestaan uit dagelijkse forfaitaire verblijfsvergoedingen en vergoedingen voor huisvestingskosten (logementsvergoedingen). De privésector mag de forfaits ook gebruiken om te bepalen in welke mate vergoedingen voor buitenlandse dienstreizen belastingvrij kunnen toegekend worden als ‘kosten eigen aan de werkgever’.

 

BTW voor platische chirurgie

De btw-vrijstelling van toepassing op plastische chirurgie met een esthetisch karakter is sinds 1 januari 2016 opgeheven. Meer informatie over deze nieuwe wetgeving vindt u terug in de beslissing nr. E.T. 127.740 van 22 maart 2016 en de FAQ.
De afschaffing van deze btw-vrijstelling is enkel van belang voor artsen en doktersvennootschappen en voor ziekenhuizen en privé-klinieken die esthetische handelingen verrichten die vóór deze wetswijziging nog waren vrijgesteld van de btw

 

Vermindering OV voor materiaal en outillage

De vermindering van onroerende voorheffing voor materieel en outillage in het Vlaams Gewest daalt verder. Het tarief voor het aanslagjaar 2016 bedraagt 1,76%, tegenover 1,77% voor het aanslagjaar 2015.
Voor het aanslagjaar 2014 bedroeg het verminderingstarief nog 1,78%; voor het aanslagjaar 2013 was dat 1,80%.

 

Op machines, toestellen, en installaties die onroerend van aard zijn of onroerend door bestemming, moet onroerende voorheffing (OV) betaald worden.
De OV bedraagt in principe 2,5% van het kadastraal inkomen, maar het Vlaams Gewest kent een vermindering toe. Die vermindering hangt af van de evolutie van het indexcijfer.

 

De Vlaamse Belastingdienst rekende voor dat de indexeringscoëfficiënt 0,7045 bedraagt voor het aanslagjaar 2016.
2,5% vermenigvuldigd met 0,7045, brengt ons op een vermindering van 1,76125, of afgerond 1,76%.

 

Opgelet! Dit verminderingspercentage van 1,76% is uiteraard alleen van toepassing op materieel en outillage waarvoor een OV verschuldigd is. Voor heel wat types van materieel en outillage geldt er een vrijstelling van OV.

Gemiddelde brandstofprijzen 2015

De gemiddelde brandstofprijzen zoals berekend door de Prijzendienst van de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie bedragen voor 2015:

  • LPG: 0,4535 EUR;
  • Diesel zwavelarm (10 S): 1,2240 EUR;
  • Loodvrij Super 98 oct E10: 1,5033 EUR;
  • Loodvrij Super 95 E10: 1,4398 EUR.