Fiscale Tips 2014

 

FISCO-TIP 20/10/2014 (Incassobureau / Electronisch factureren / Maaltijdcheques)

INCASSOBUREAU   

Steeds meer ondernemers hebben problemen met het niet of laattijdig innen van hun facturen. Daarom hebben wij voor onze klanten een samenwerkingsakkoord aangegaan met TCM Belgium.

 

TCM Belgium is een incassobureau dat zowel nationaal als internationaal uw openstaande vorderingen int.  Onder hun klantenbestand bevinden zich klanten zoals Deloitte, Ernst & Young, ING, maar ook de kleine bedrijven en éénmanszaken.  Ze innen bedragen vanaf 100,00 euro en werken met “No cure no pay”.

 

Hieronder in het kort hun werkwijze: 

 

1. Vordering op handelaar / bedrijf (B2B)

Dag 0: screeening van de debiteur: solvabiliteit, activiteiten en details worden onderzocht.

Dag 0 : een eerste (aangetekende) brief, fax en e-mail wordt verstuurd.

Dag 3 : de debiteur wordt telefonisch gecontacteerd.

Dag 6 : nieuwe pogingen om telefonisch contact te bekomen.  Indien er geen reactie wordt ontvangen, zullen

             voorgaande acties herhaald worden.

Dag 9 : verdere contactpogingen.  Indien er geen resultaat wordt bekomen, sturen wij een bezoeker ter plaatse

             (mits uw toestemming) ten koste van 55 euro voor meerdere bezoeken.

Dag … afhankelijk van de resultaten vinden verdere acties plaats. 

 

2. Vordering op particulier (B2C)

Dag 0   : een eerste (aangetekende) brief wordt verstuurd.

Dag 15 : de debiteur wordt telefonisch gecontacteerd.  Indien er geen reactie wordt ontvangen, zal opnieuw een

               brief worden verstuurd.

Dag 20 : verdere contactpogingen. Indien er geen resultaat wordt bekomen, sturen wij een bezoeker ter plaatse

               (mits uw toestemming) ten koste van 55 euro voor meerdere bezoeken. 

 

Kostprijs : 

Facturen < 3 maanden : 8,5 % + 50% van de nalatigheidsintrest en kosten.

Facturen > 3 maanden : 13,5% + 50% van de nalatigheidsintrest en kosten. 

Als je meldt dat je cliënt bent bij ons, dan zijn er geen opstartkosten, geen abonnementskosten, geen minimumvereisten, geen exclusiviteit.

Je kan de werking van dit incassobureau eens testen door gewoon eerst één dossier aan hen door te geven. De gegevens zijn : TCM Belgium – Ambachtenlaan 13C te 3001 Heverlee – 016-74.52.03)       

 

ELECTRONISCH FACTUREREN

De vraag is niet of elektronisch factureren de norm wordt voor de toekomst, maar wel wanneer.  De onafwendbare doorbraak van de elektronische factuur is nog slechts een kwestie van tijd.

 

De overheid heeft de verplichte elektronische handtekening afgeschaft. Iedereen  kan en mag dus elektronisch factureren, grootste probleem blijft dat uw klant dit moet aanvaarden. Als de klant uw elektronische factuur betaalt dan is dit een stilzwijgende aanvaarding en mag u in het vervolg al uw facturen elektronisch aan deze klant bezorgen. Het is ons inziens echter beter om een expliciete schriftelijke aanvaarding te krijgen van uw klant.

 

Een elektronische factuur simpel per mail verzenden is reeds voldoende.  U mag zowel papieren als elektronische facturen door elkaar gebruiken.  U mag op eender welk moment starten met elektronisch factureren.  U moet de elektronische facturen even lang bewaren als de papieren versie (d.i. min. 7 jaar).  U mag uw papieren facturen ook elektronisch bewaren net zoals de elektronische facturen; maar beiden wel op een manier dat ze eenvoudig leesbaar blijven.

 

U moet wel de “integriteit van de inhoud” van uw elektronische factuur waarborgen, d.w.z. dat u en uw klant de opmaak en inhoud niet meer kunnen wijzigen na de opmaak ; een factuur per mail in Word verzenden is dus niet voldoende, als pdf-bestand wel.

 

Elektronisch factureren biedt heel wat voordelen, zowel qua snelheid als qua kostenbesparing.  De meeste facturatie-software maakt en verstuurt elektronische facturen in pdf en tezelfdertijd in XML-formaat.  Hierdoor kan de software van de klant de factuur automatisch in de boekhouding inlezen (= XML-formaat of e-fff UBL).  Veel bedrijven sturen de elektronische factuur zowel elektronisch  als op papier nog naar de klant ; dit is zeer verwarrend en kan leiden tot het dubbel inboeken en/of betalen van deze facturen.  Ook is het zo dat niet alle mails altijd correct toekomen bij de klant of worden tegen gehouden door spam-filters of firewalls.  Het zal nog enkele jaren duren maar ooit zal facturatie volledig elektronisch worden.

 

MAALTIJDCHEQUES 

Vanaf 01.09.2014 worden de papieren maaltijdcheques duurder.  Het transport vanaf 01.09.2014 moet wettelijk gebeuren door een bewakingsfirma en deze extra kost zal aan de klant worden doorgerekend.  Men kan dus eigenlijk beter overschakelen op elektronische maaltijdcheques.  Het is wel zo dat je tot 01.10.2015 nog het akkoord nodig hebt van je personeelsleden om de maaltijdcheque elektronisch aan te bieden.  Vanaf 01.10.2015 worden papieren maaltijdcheques sowieso afgeschaft. Elektronische maaltijdcheques worden aangeboden door Edenred, Sodexho, Monizze en E-kena.  De kostprijs voor de werkgever wordt sowieso minder als u voor elektronische maaltijdcheques kiest (geen drukkosten, geen transportkosten meer) ; dus misschien toch nu al maar overschakelen i.p.v. nog 1 jaar te wachten.

FISCO-TIP 20/07/2014 (km vergoeding/spaargids/onderhoudsuitkering)

NIEUWE  KM-VERGOEDING VANAF 01.07.2014 

Een werkgever kan aan zijn werknemer de kosten terugbetalen voor de verplaatsing die deze werknemer heeft gedaan in opdracht van zijn werkgever.Dit geldt niet voor woon-werkverkeer (want dit is een privé-verplaatsing) maar voor verplaatsingen die de werknemer heeft gedaan met zijn privé-voertuig ten voordele van zijn werkgever.  (vb. het afhalen van materiaal voor de firma met zijn eigen wagen).  De fiscus aanvaardt een bedrag van 0,3468 euro per kilometer en een maximum van 24.000 km per jaar.  Dit geldt ook voor een zaakvoerder die met zijn privé auto verplaatsingen doet voor zijn vennootschap.  De bewijskracht van de verplaatsing en dat deze verplaatsing voor beroepsdoeleinden was, dient u wel te bewijzen.

 

Het maandelijks opmaken van een onkostennota met vermelding in detail van elke verplaatsing met het aantal kilometers is een minimum vereiste.

 

Onder voorbehoud van publicatie in het Belgisch Staatsblad is 0,3468 €/km het nieuwe bedrag vanaf 01.07.2014. 

 

WAAR UW CASH GELD BELEGGEN

De rente is historisch laag, een spaarboekje brengt niet veel meer op.  Gelukkig is de inflatie op dit moment eveneens zeer laag, nl 0,7 %.  Dus we moeten op ons spaargeld meer verdienen dan 0,7 % of we worden slapend armer!

 

Termijnrekeningen kan je vergeten, als je 1 jaar je geld op een termijnrekening zet, krijg je ongeveer

 

1 % netto intrest (altijd 25 % roerende voorheffing).

 

Op een gewoon spaarboekje krijg je niet veel meer, maar je kan tenminste altijd aan je geld.  De beste spaarboekjes zijn de internetspaarrekeningen, zowat alle banken hebben zo een internetspaarrekening.  Een rendement tussen de 1,5 % en 2% moet haalbaar zijn (geen 15% roerende voorheffing tot 1900,00 € intrest per persoon)

 

Opgelet, de meeste internetspaarrekeningen maken een onderscheid tussen natuurlijke personen (u en ik) en rechtspersonen (=vennootschappen).

 

Kijk eens op www.spaargids.be om een vergelijk tussen alle spaar- en termijnrekeningen. 

 

ONDERHOUDSGELD KINDEREN 

1. Voorwaarden aftrekbaarheid :

Onderhoudsgeld moet betaald worden als gevolg van een verplichting die voortvloeit uit het Burgerlijk of Gerechtelijk Wetboek.  Vrijwillige betalingen zijn fiscaal niet aftrekbaar.  Er moet dus een vonnis, arrest of EOT zijn.  Het kind waar men onderhoudsgeld voor betaalt mag geen deel uitmaken van het gezin.  De kinderen mogen dus niet bij u gedomicilieerd zijn.

 

2. Wat is aftrekbaar ?

Het vast bedrag per maand wat vastgelegd is in het vonnis is voor 80% aftrekbaar.  Maar ook bijkomende kosten voor de opvoeding en het levensonderhoud van uw kind zijn aftrekbaar.

(extra kost gestart schooljaar, lidmaatschap vereniging, sportkamp, medische zorgen, orthodontie, …)

 

Deze bijkomende kosten dient u telkens te bewijzen, dus best een factuur op naam van uw kind en de betaling ervan via uw bank.

 

Uw kind wordt normaal belast op de betaalde onderhoudsuitkeringen, maar aangezien uw kinderen recht hebben op een belastingvrije som van 6.990,00 €, is er geen belasting te betalen.

FISCO-TIP 20-04-2014 (VAA op fiche/drempel kleine ondernemingen/boekhouding meegeven)

VOORDELEN ALLE AARD MOET OP LOONFICHE !! BELANGRIJK !!

 

De bedrijfsleiders die een loon krijgen uit hun vennootschap dienen hier bedrijfsvoorheffing op te betalen ! 

 

Maar ook als er een voordeel alle aard wordt toegekend (=VAA) dient hier bedrijfsvoorheffing op te worden betaald.  Dit laatste werd in het verleden meestal niet gedaan.  Er werd namelijk vaak gekeken naar de winst op het einde van het boekjaar om dan te beslissen om dat VAA te boeken als een bezoldiging dan wel op de rekening-courant van de bedrijfsleider. 

 

Vanaf nu gaat de fiscus dus boetes geven als er geen bedrijfsvoorheffing is ingehouden op VAA. Alhoewel de bedrijfsvoorheffing eigenlijk slechts een voorschot is op de personenbelasting en deze later toch wordt verrekend in de aangifte, gaat de fiscus toch intresten en een boete van 10 % tellen op diegenen die geen bedrijfsvoorheffing hebben betaald op hun VAA. 

 

Dit zou zelfs met terugwerkende kracht gelden voor 2013. 

 

Wij raden dan ook iedereen aan om zeker vanaf 01.01.2014 aan uw sociaal secretariaat uw VAA door te geven, zodat deze elke maand mee op uw loonberekening komen en zodat hier elke maand bedrijfsvoorheffing kan worden op ingehouden. 

 

Voor alle duidelijkheid : dit is dus geen extra kost voor u omdat de bedrijfsvoorheffing wordt verrekend in de personenbelasting.  De fiscus krijgt gewoon vroeger haar geld en hier is het dus om te doen.

 

Aangezien de wetgeving ook op 2013 van toepassing is, raden wij u aan om ook voor 2013 uw VAA nog door te geven aan uw sociaal secretariaat om een correctie te laten doen op uw loonberekeningen van 2013.  Het is mogelijk dat hier wel intresten en kosten  op geteld worden, maar u vermijdt alzo de 10% boete van de fiscus.

 

Het is duidelijk dat vanaf 2014 dit zal gecontroleerd worden door de fiscus, maar hoe en/of ze überhaupt 2013 nog gaan controleren is nog niet duidelijk.  Aan u de keuze of u dit risico wil nemen.

 

Voorbeeld

Bruto loon                          2.000,00

VAA auto                                 190,00

Bedrijfsvoorheffing            -460,00

                                             ------------

Netto loon / maand          1.730,00

 

Voor het VAA van uw auto is alles in orde want die is hier aangegeven in de loonberekening.  Maar stel dat uw vennootschap ook uw sociale lasten betaalt, uw verwarming, uw internet en uw gsm?  Wel, dan moeten ook deze VAA aangegeven worden en dient u hier bedrijfsvoorheffing op te betalen.

 

Voorbeeld:

Sociale bijdragen / jaar          8.000,00

GSM / jaar                                     150,00

Internet / jaar                                 60,00

Verwarming / jaar                      1.870,00

                                                   --------------

                                                     10.080,00

 

De bedrijfsvoorheffing (± 45 %) zou hierop 4.536,00 € bedragen.  Intrest (7%) en boete (10%) omdat deze VAA niet aangegeven waren, is 771,12 € (weliswaar aftrekbaar in uw vennootschap !)

 

VRIJSTELLING KLEINE ONDERNEMING

Met ingang van 01 april 2014 verhoogt de omzetdrempel waaronder BTW-plichtigen de BTW-vrijstelling voor kleine ondernemingen kunnen genieten, tot 15.000,00 €.

 

BTW-plichtigen van wie de omzet in 2013 niet hoger was dan 15.000,00 € zullen vanaf  01 juli 2014 automatisch worden onderworpen aan deze vrijstellingsregeling. 

 

Indien deze BTW-plichtigen wel willen blijven vallen onder de gewone BTW-regeling, dan moet het bevoegde BTW-controlekantoor voor 1 juni 2014 per brief worden verwittigd. 

 

Dit geldt voor alle kleine ondernemingen, zowel voor vennootschappen als éénmanszaken UITGEZONDERD  de bedrijven die activiteiten in de bouw hebben.

 

 

BOEKHOUDING MEEGEVEN AAN CONTROLEUR

Vroeger had enkel de BTW-controleur het recht om documenten uit uw boekhouding mee te nemen.  Sinds 10.01.2014 (Wet diverse bepalingen van 20.12.2013, BS 31.12.2013, editie 2 (art. 315ter WIB92)) mag ook de  belastingcontroleur uw boekhouding komen opvragen.  U bent dus verplicht om uw boekhouding mee te geven.  En niet alleen uw boekhouding ; hij heeft recht op alle facturen, ontvangsten, bankuittreksels, kasboek, dagboeken, grootboeken, bestelbonnen, offertes, agenda’s enz.

 

Weliswaar enkel maar van de jaren die zijn afgesloten.  Van een lopend jaar mag hij niets meenemen.  U krijgt binnen de 5 dagen na het meenemen een “proces-verbaal van retentie”, een bewijs dat hij alles heeft meegenomen.

 

Het is afwachten wat dit in de praktijk gaat geven.

FISCO-TIP 20/01/2014 (dividend 15%/ 3.000,00 cash/btw kwartaalaangifte 2.500.000,00)

DIVIDENDEN OPNIEUW TEGEN 15 % ROERENDE VOORHEFFING

De door de regering Di Rupo onlangs verhoogde roerende voorheffing (=RV) naar 25% op alle dividenden, kan in bepaalde gevallen terug op 15 % RV worden gebracht.

 

Welke vennootschappen ?

 

1. alleen de “kleine” vennootschappen;

    Uw vennootschap is klein als ze niet meer dan één van de volgende criteria overschrijdt :

  • Jaaromzet : 7.300.000,00 € (excl. BTW)
  • Balanstotaal : 3.650.000,00 €
  • Gemiddeld personeelsbestand : 50 personen

2. alleen voor vennootschappen met een minimumkapitaal van 18.550,00 €;

3. kapitaalinbreng in geld is vereist na 01.07.2013;

4. kapitaal moet volstort zijn bij het uitkeren van de dividend;

 

Nieuwe vennootschappen, d.w.z. na 01.07.2013 opgericht via inbreng in geld komen dus in aanmerking voor 15 % RV. 

 

Bestaande vennootschappen, d.w.z. vennootschappen die op 01.07.2013 reeds waren opgericht komen voor hun toen bestaande kapitaal niet in aanmerking voor de 15 % RV, maar blijven belast op 25% RV; tenminste voor het kapitaalgedeelte dat op 01.07.2013 reeds bestond.

 

Een kapitaalsverhoging na 01.07.2013 in een bestaande vennootschap komt dus wel in aanmerking voor 15 % RV.

 

Een voorbeeld : u heeft een BVBA van voor 01.07.2013 met 20.000,00 € kapitaal.  U doet op 15.12.2013 een kapitaalsverhoging van 10.000,00 € zodat het kapitaal in totaal op 30.000,00 € komt.  Een latere dividenduitkering zal dan voor 2/3 belast worden tegen 25 % en voor 1/3  belast worden tegen 15 % RV.

 

Meer nog : het 15 % tarief zal pas van toepassing zijn voor dividenden die ten vroegste het derde jaar nà de inbreng in geld uitgekeerd worden.  Doet u in 2014 een kapitaalsverhoging dan geldt het 15 % tarief pas ten vroegste in 2017 (=algemene vergadering van 2018).  Het dividend van 2015 blijft volledig aan 25 % belast, dat van 2016 aan 20 % en dat van 2017 pas aan 15 %.

 

Eerst een kapitaalsvermindering om daarna een kapitaalsverhoging te doen, mag niet.

 

De fameuze kapitaalsverhoging door inbreng van reserves tegen 10 % geldt ook niet.

 

 

MAXIMUM 3.000,00 €  CASH

Vanaf 01.01.2014 mag er nog maximum 3.000,00 € cash worden betaald.

Bij aan- en verkoop van vastgoed is elke cashbetaling vanaf  01.01.2014 verboden.

Tussen particulieren geldt dit niet.  Wél tussen een handelaar en een particulier en tussen handelaars onderling.

Verbonden transacties worden als één geheel beschouwd.  Dus in stukjes van max. 3.000,00 € betalen mag niet.

De sanctie : een boete van 10 % op het teveel betaalde cash bedrag met een minimum van 250,00 € en een maximum van 225.000,00 €.

Men weze gewaarschuwd !

 

 

BTW-KWARTAALAANGIFTE  :  GRENS NAAR 2.500.000,00 €

Vanaf 01.01.2014 werd het drempelbedrag om verplicht maandelijkse BTW-aangiften in te dienen verhoogd van 1.000.000,00 € omzet / jaar naar 2.500.000,00 € omzet / jaar. (K.B. van 21.12.2013 – B.S. van 30.12.2013)

 

Dus BTW-maandaangever blijft de algemene regel; maar men mag opteren om BTW-kwartaalaangever te worden zolang de jaaromzet de 2.500.000,00 € (excl. BTW) niet overschrijdt.