Boekhouding

 • Aangepast aan aard en omvang van uw activiteit
 • Intern gespecialiseerd boekhoudpakket
 • Tussentijdse cijfers en rapporteringen
 • Verplaatsing naar klant
 • Mogelijkheid tot internet-boekhouding (zelf boekhouding invoeren)

Starters-Advies

 • Eerste vrijblijvend gesprek
 • Financieel plan en budget berekening
 • Opstart eenmanszaak met alle formaliteiten in orde gebracht.
 • Oprichting vennootschap met alle formaliteiten in orde gebracht.

Fiscaliteit

 • Opstellen alle fiscale aangiften
 • Optimalisatie vennootschapsbelasting en/of personenbelasting.
 • Opstellen jaarrekening
 • Opstellen BTW-aangiften

Adviesverlening

 • Vennootschap of eenmanszaak
 • Leasing of lening
 • Welke vennootschapsvorm kiezen
 • Vennootschapswetgeving (fusie, splitsing,oprichting, quasi-inbreng, inbreng in natura,...)
 • Voorafbetalingen BTW en Belastingen
 • Periodieke balansen en besprekingen
 • Begeleiding KMO